Rening efter olyckor

Olyckor kan hända och när det sker så är det viktigt att man vet vilka åtgärder man ska utföra. Så är det exempelvis när bilolyckor sker eller när man råkar spilla ut farliga ämnen i marken.

Vid kraftiga bilolyckor, eller olyckor där lastbilar med farliga ämnen välter, kan marken bli kontaminerad vid olycksplatsen. När det sker måste man använda sig av experter på marksanering för att återställa marken till hälsosamma och miljövänliga nivåer igen. Det kan handla om mindre mängder som behöver saneras men det kan även gälla stora områden och djupt ner i marken. Dessa måste renas och tas om hand på ett speciellt sätt så att djur och natur mår bra igen.

Larma vid kännedom

Vissa ämnen får inte komma ut i naturen och om man har kännedom om att de har gjort det så måste man larma så att det går att sanera. Oljor och farliga kemikalier som kommer ner i marken kan till och med skada dricksvattnet och göra att människor blir sjuka under en lång tid framöver. Genom att utföra en ordentlig sanering kan man kartlägga skadan och se till att alla skadliga ämnen avlägsnas och tas hand om på en korrekt plats. Ibland vet man inte om att skadan har skett förrän det har gått lång tid, men även då bör man larma så fort man upptäcker det. Vissa skador kan man även förebygga genom att täcka marken eller forsla bort sådant som kan skada marken framöver, som exempelvis gamla oljetankar och bilar som ska skrotas.