Stockholm satsar grönt genom cyklar

Stockholm som stad satsar väldigt hårt på att bli klassad som en grön stad och man är en bra bit på väg. Man vill – i så stor mån som möjligt – få bort biltrafiken från innerstaden och därmed få bort avgaser och annat som stör medborgare och som smutsar ner både hus och miljö. Förebilden för Stockholm och satsningen där är både Köpenhamn och Amsterdam och det är dit man så småningom vill försöka nå. Därför har man i Stockholm i en stor omfattning börjat satsa hårt på att få personerna i staden att börja använda cyklar för att ta sig exempelvis från hemmet till jobbet.

Denna satsning på just cyklar är i grunden bra – men man ska även veta att just Stockholm skiljer sig lite från ovan nämnda städer och här talar vi om själva uppbyggnaden av staden. Ser man till både Köpenhamn och Amsterdam så har dessa städer nämligen en klar fördel för de människor som cyklar och detta är att städerna är platta – något som Stockholm definitivt inte är. Det är alltså svårare att motivera nya människor att använda cyklar i Stockholm då det – helt enkelt – är för jobbigt och att exempelvis komma till jobbet svettig är definitivt inte att rekommendera. Hur ska då Stockholm lösa detta problem och hur ska man kunna motivera människor att använda sina cyklar snarare än att ta bilen?

Ja, det gäller alltså att i grunden tänka om och i en större omfattning anpassa vägarna så att även cyklister ska kunna känna sig säkra. Att exempelvis bygga större cykelbanor – gärna i dubbla filer – och att försöka få dessa att ligga tillgängligt för alla. Här kan man se hur exempelvis Götgatan är under kraftig ombyggnad och där cyklar ska tillåtas få en allt större plats. Något som naturligtvis är bra då Götgatan är själva aortan i hela Södermalms trafiksystem och kan man få bort bilar därifrån och ersätta dessa med cyklar – ja, då har man vunnit ganska mycket och tagit ett stort steg mot den gröna stad man vill bli.

Cyklar i Stockholm måste få mer plats

Man har – som sagt – börjat med detta i Stockholm men man har fortfarande en bit på väg innan man fullt ut har övertygat människor om storheten med just cyklar. Här ser man alltså gärna att fler större gator blir vänligare och bättre anpassade för cyklar och cyklister och varför inte då kanske börja med exempelvis Valhallavägen? En gata där många människor passerar och där man minskat trafiken för bilar och lastbilar genom att bygga ut tunnelsystemet.

Detta skulle kunna vara det naturliga steget för att även tillgodose de behov som finns för de som använder cyklar på den sidan av Stockholm. Att man är på rätt väg står utan tvivel – det gäller bara att våga fortsätta i samma riktning. Stockholm som stad skulle bli betydligt trevligare att vistas i om bilar byttes ut mot cyklar och om man bara når upp till hälften av Köpenhamn och Amsterdams kaliber så är detta ändå bra nog.