Skaffa större kunskap om arvsrätt

Många tänker att när man skriver ett testamente så står det över alla andra lagar och regler som finns. Läs på i förhand om hur arvsrätt fungerar i Sverige.

Det är vanligt att tro att ett testamente alltid är giltigt, och att det fungerar som det gör i amerikanska filmer. I Sverige fungerar det dock annorlunda med arvsrätt. Ända sedan medeltiden har vi haft lagar och regler om hur arv ska fördelas, vem som har rätt till det, och vad ett testamente kan handla om. Det är viktigt att känna till detta på förhand, innan du skriver ett testamente, eller om en släkting har lämnat ett testamente efter sig.

En del formella saker behöver också vara korrekta i ett testamente om man vill att det ska vara giltigt efter att man har dött. Det kan handla om att du och din sambo vill ärva av varandra när den ene dör, eller att du vill skänka en summa till en organisation eller en annan släkting. Det är då viktigt att testamentet utförs på rätt sätt för att det ska gillas över huvud taget.

Hur arvsrätt fungerar mellan sambor

Ett vanligt problem är sambor, som har gemensamma barn, där ena parten dör utan att ha efterlämnat något skriftligt testamente. Även om det finns, så har man som sambo endast rätt till hälften av de tillgångar som den avlidne lämnat efter sig. Det vill säga huset, pengarna, bohaget och liknande.

Om barnen väljer att avstå från sin del av arvet, eller delar av sitt arv, så kan det tillfalla sambon. Detta gäller dock endast om det är nedtecknat i ett giltigt testamente. Många av dessa lagar är till för att skydda den avlidnes familj. Det är därför viktigt att ni upptecknar tydliga, skriftliga avtal om vad som gäller vid skilsmässa eller död, om ni planerar att endast vara sambo.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: arvsrätt.nu