Ta hjälp av en brottmålsadvokat redan från början

Att misstänkas för ett brott är inte roligt, även om många brottsutredningar läggs ned. För att säkerställa att allt går rätt till bör man ändå ta hjälp av en advokat redan från början.

Fälls man för ett brott kan det även få andra konsekvenser som att det exempelvis kan bli svårt att få arbete. Detta eftersom många arbetsgivare idag begär ett utdrag ur brottsregistret vid anställning. Misstänks man för ett brott ska man därför ta det på största allvar och ta hjälp av en advokat specialiserad på brottmål redan från början. En erfaren brottmålsadvokat vet vilka frågor som polisen kan tänkas ställa vid förhör och kan förbereda sin klient och sedan även sitta med vid förhören. Inte sällan bedriver advokaten också egna undersökningar och letar fram vittnen som kan tala till klientens fördel.

Ofta har man rätt till en offentlig försvarare

Det krävs stor kunskap och erfarenhet för att bli en riktigt skicklig brottmålsadvokat. Vill man ha tips på advokater som arbetar med brottmål kan man vända sig till Advokatsamfundet. Man kan även söka på nätet och gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor och hitta information om deras specialområden och advokater. Som brottsmisstänkt har man många gånger rätt till en offentlig försvarare och då är det staten som betalar advokatens lön. Detta eftersom alla har rätt till ett bra försvar och en rättvis rättegång, oavsett inkomst. Men fälls man för brottet man misstänks för kan man bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaden.